1998, Cirje pri Opatjem selu, Slovenija

študentski natečaj, zmagovalna rešitev

Na pobudo organizacije Tigr sem na FA v okviru internega natečaja izdelala dva variantna predloga (»grad« in »gnezdo«) za postavitev spomenika. Org. Tigr je izbrala varianto »grad« in se odločila da jo izvede. Kot študentki, mi je projekt, ki ga je na FA vodil dr. Likar, ušel iz rok. Lokalni projektant je popolnoma neodvisno izdelal načrte. Z realizacijo se ne strinjam.

© ARB