2008, Kranj, Slovenija

1. nagrada- vabljeni natečaj, izdelava PGD, v sodelovanju Blenkuš-Florjančič

Poslovno stanovanjska soseska »Jelen«

© ARB