2007, Severna mestna vrata Bavarski dvor, Ljubljana, Slovenija

natečaj-priznanje, v sodelovanju Blenkuš-Florijančič

© ARB